Czwartek, 24 maja 2018 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych podpisana
 

Nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych podpisana

05.09.2011

Wbrew protestom środowiska sędziowskiego i prokuratorskiego, prezydent RP Bronisław Komorowski, 2 września 2011 r., podpisał nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Jakie zasadnicze zmiany czekają sądownictwo?

TAK JEST: TAK BĘDZIE:
przewodniczącym wydziału może być jedynie sędzia przewodniczącymi wydziałów ksiąg wieczystych i wydziałów gospodarczych do spraw rejestrowych jest referendarz sądowy
przepisy nie ograniczają czasu trwania kadencji przewodniczącego sprawowanie funkcji przewodniczącego - czas określony, nie dłuższy niż 3 lata
brak kryteriów kwalifikacji dla kandydatów na sędziów z innych zawodów prawniczych określenie kryteriów kwalifikacji dla kandydatów na sędziów z innych zawodów prawniczych
sąd rejonowy dzieli się na wydziały: cywilny, karny, rodzinny i nieletnich, pracy oraz ksiąg wieczystych, możliwość utworzenia wydziałów pracy i gospodarczych; sąd okręgowy dzieli się na wydziały: cywilny, karny, penitencjarny, pracy i gospodarczy; sąd apelacyjny dzieli się na wydziały: cywilny, karny oraz pracy i ubezpieczeń społecznych zasadą jest funkcjonowanie tylko 2 wydziałów - cywilnego i karnego, a wydziały gospodarcze, rodzinne czy pracy zostaną utworzone, jeśli na danym terenie jest takie zapotrzebowanie; te wydziały, które zostaną uznane za zbyt małe lub nieefektywne, będą zlikwidowane

nie ma dyrektorów w sądach rejonowych,
nie istnieje tzw. menedżer sądowy
dyrektor kieruje działalnością administracyjną sądu, odpowiada za infrastrukturę, jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów; wprowadzenie tzw. menedżera sądowego (prezes sądu jest zwierzchnikiem szeroko rozumianego pionu orzeczniczego (sędziów, referendarzy i asystentów sądowych))
organy samorządu sędziowskiego: zgromadzenie ogólne sędziów okręgu oraz zgromadzenie ogólne sędziów sądu apelacyjnego organy samorządu sędziowskiego: wprowadzenie 2 nowych - zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji oraz zebrania sędziów danego sądu, zwiększenie udziału sędziów sądów rejonowych w zgromadzeniach ogólnych sędziów okręgu - do połowy liczby jego członków
sędzia, referendarz i asystent sędziego nie podlegają okresowym ocenom pracy wprowadzono okresową ocenę pracy sędziego, referendarza i asystenta sędziego, przeprowadzana będzie raz na 4 lata w trakcie wizytacji danego wydziału
zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów sprawuje Minister Sprawiedliwości nadzór nad działalnością administracyjną sądów Ministra Sprawiedliwości sprawowany w zakresie ograniczonym do „toku i sprawności postępowania”

 Jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości, znowelizowana ustawa ma poprawić działanie sądów, przede wszystkim wpłynąć korzystnie na jakość orzekania oraz sprawność postępowania.
Ustawa wejdzie w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem :
- regulacji dotyczących m.in. stroju urzędowego, czasu pracy referendarzy sądowych, możliwości powrotu sędziego przeniesionego w stan spoczynku, reguł dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, gratyfikacji jubileuszowej i odprawy pośmiertnej, czy też odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne po zrzeczeniu się urzędu, które wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
- regulacji dotyczących dyrektora sądu, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkęPokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Joanna Adamowicz
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 05.09.2011
Data wprowadzenia: 05.09.2011
Data aktualizacji: 05.09.2011
Dokument wyświetlony razy: 3708
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku