Wtorek, 25 lutego 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy
 
To jest wersja archiwalna z dnia 11.05.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy
ul. Jachowicza 4
04-995 Warszawa
e-mail
snielzp@warszawa.so.gov.pl
tel. 22 872 91 75 lub 22 872 90 88 (centrala)
NIP 952-12-62-894
REGON 000-32-47-25


adres internetowy:
www.sdnzp-falenica.pl


Status prawny lub forma prawnej jednostki:

Skarb Państwa - jednostka budżetowa Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy. Schroniska dla Nieletnich i Zakłady Poprawcze działają w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. Nr 124, poz. 1359) oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc. ( Dz. Urz. Min. Spraw.  Nr 6, poz. 20-  § 1 pkt 15 dotyczy Schroniska dla Nieletnich i § 2 pkt 13 dotyczy Zakładu Poprawczego ).

Organizacja jednostki
 
Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Bezpośredni nadzór nad działalnością placówki sprawuje Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Nadzór pedagogiczny sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie poprzez Okręgowy Zespół Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie ( od dnia 1 września 2004 r.).

Przedmiot działalności i kompetencje
 
Przedmiotem działalności statutowej jest diagnoza psychopedagogiczna oraz resocjalizacja dziewcząt w wieku od 13 do 21 lat, które popełniły czyny karalne i zostały umieszczone w schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym na odstawie orzeczeń wydziałów rodzinnych i nieletnich sądów rejonowych. Placówka dysponuje 40 miejscami, w tym 30 miesjc zostało przeznaczonych dla wychowanek zakładu poprawczego, a pozostałe 10 miejsc dla podopiecznych schroniska.
W ramach oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzona jest praca wychowawcza, dydaktyczna, psychoedukacyjna oraz terapeutyczna w zakresie zaburzeń zachowania, osobowości oraz deficytów rozwojowych i uzależnień.

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
 
Organami jednostki jest Dyrektor oraz Rada Schroniska i  Zakładu dla Nieletnich.
 
Dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego,
Romuald  Sadowski

Sekretariat
Maria Lech
tel. 22 872-91-75 lub 22 872-90-89 wew. 102
fax. 22 872 90 88 wew. 103

Dyrektor szkół funkcjonujących w placówce
Józef Baka
tel. 22 872 91 75 wew. 106

Kierownik warsztatów szkolnych
Barbara Nowakowska
tel. 22 872 91 75 wew. 108

Kierownik Internatu
Joanna Szostak
tel. 22 872 91 75 wew.107

Główna Księgowa
Ewa Głowacka
tel. 22 872 91 75 wew. 130

Kierownik Administracyjno-Gospodarczy
Iwona Szczepańkowska
tel. 22 872 91 75 wew. 129

Majątek
 
Na dzień 31 grudnia 2004 r. wartość księgowa majątku   Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie ul. Jachowicza 4, zaewidencjonowanego w księgach rachunkowych Oddziału Finansowego jako:

"budynki i budowle"  wynosi brutto 51 239,99 zł,
"urządzenia techniczne i maszyny"  wynosi brutto 100 420,40 zł,
"środki transportu"  wynosi brutto 31 006,47 zł.

Informacje o majątku Schroniska dla Nieletnich w Warszawie udostępniła w dniu 18 kwietnia 2005r. Danuta Piotrowska – Główny Księgowy Sądu Okręgowego w Warszawie.

Prowadzone  rejestry, ewidencje  i  archiwa  oraz  sposoby  i zasady udostępniania  danych  w  nich  zawartych. 
 
Dokumentacja dotycząca statutowej działalności jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i przechowywana w archiwum. Udostępnianie akt osobowych wychowanek lub innych dokumentów objętych ustawą o ochronie danych odbywa się na zlecenie sądu, prokuratury, lub określonych pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. W innych przypadkach za zgodą osób objętych ewidencją lub rejestrem.
 « Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Data wytworzenia: 01.10.2007
Data wprowadzenia: 01.10.2007
Data aktualizacji: 11.05.2011
Dokument wyświetlony razy: 7 176
Dokument aktualizowany razy: 9
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku