Czwartek, 24 maja 2018 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Wolne stanowiska sędziowskie
 
To jest wersja archiwalna z dnia 04.04.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: uzupełnienie

Wolne stanowiska sędziowskie

Informacja dla kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie

Informacja dotyczy dokumentów wymaganych od kandydatów ubiegających się
o wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego.

1. Dokumenty wymagane od wszystkich kandydatów:

 • 2 karty zgłoszeniowe na wolne stanowisko sędziowskie (wzór) własnoręcznie wypełnione, bez poprawień i skreśleń, (mogą być wypełnione na komputerze z własnoręcznym podpisem),
 • ankieta personalna (wzór z numerem telefonu i adresem e- mailowym, oraz własnoręcznie napisany życiorys (dla kandydatów – asystentów sędziego oraz referendarzy sądowych - spoza okręgu Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie oraz pozostałych zawodów nw.)
 • aktualne zaświadczenie („zapytanie o osobie”) z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności*, (punkt nie dotyczy prokuratorów),
 • orzeczenie uprawnionego psychologa oraz zaświadczenie od lekarza medycyny pracy*
  (punkt nie dotyczy prokuratorów),
 • opinie służbowe, zawodowe, wykazy publikacji, listy rekomendacyjne,
 • kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz dyplomu złożenia egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego (dla kandydatów – asystentów sędziego oraz referendarzy sądowych - spoza okręgu Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie oraz pozostałych zawodów nw.),
 • informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór) lub złożenie takiego oświadczenia (wzór) dla osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.,

  Ponadto - w zależności od wykonywanego zawodu:

2. Od referendarzy sądowych:

 • do karty zgłoszeniowej wykaz sygnatur akt stu spraw sądowych rożnych kategorii,w przypadku mniejszej ilości spraw – wykaz sygnatur wszystkich spraw. W przypadku delegowania do MS lub innej jednostki organizacyjnej podległej MS dołączyć opis wykonywanych czynności wraz z opinią przełożonego.

3. Od asystentów sędziego

 • wykaz stu projektów orzeczeń lub uzasadnień w sprawach różnych kategorii, poświadczonych przez sędziego pod nadzorem którego wykonywał czynności w przypadku mniejszej liczby projektów – odpisy wszystkich projektów. Jeśli w okresie poprzedzającym obwieszczenie kandydat był delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w MS lub innej jednostce podległej MS do karty dołącza opis wykonywanych w okresie delegowania czynności, wraz z opinią przełożonego.

4. Od prokuratora lub asesora prokuratorskiego:

 • wykaz sygnatur wszystkich spraw sądowych, w liczbie nie przekraczającej 100 spraw różnego rodzaju, w których prowadził lub nadzorował postępowanie przygotowawcze, sporządził akty oskarżenia, pisma procesowe, środki odwoławcze w przypadku mniejszej liczby spraw – wykaz sygnatur wszystkich spraw.

5. Od adwokata lub radcy prawnego:

 • wykaz sygnatur stu spraw różnych kategorii, w których występował, a jeżeli występował w mniejszej ilość wykaz sygnatur wszystkich spraw ze wskazaniem sądów w których sprawy się toczyły lub się toczą, lub odpisy wszystkich nie więcej jak stu opinii prawnych.
 • zaświadczenie o wpisie na listę korporacyjną,

6. Od notariusza:

 • Wykaz stu aktów notarialnych, obejmujących rożne kategorie spraw, a jeżeli sporządził mniejszą liczbę – wykaz wszystkich aktów.

7. Od kandydata który ma tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

 • wykaz publikacji wraz z opiniami recenzentów.

Dokumenty do pobrania:

 1. PdfAnkieta personalna
 2. PdfKarta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie
 3. PdfWzór oświadczenia lustracyjnego
 4. PdfInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
 5. PdfZapytanie o udzieleniu informacji o osobie« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Elżbieta Kuźnicka
Wprowadzony przez: Kamil Laskowski
Aktualizowany przez: Kamil Laskowski
Data wytworzenia: 04.04.2012
Data wprowadzenia: 04.04.2012
Data aktualizacji: 04.04.2012
Dokument wyświetlony razy: 7 091
Dokument aktualizowany razy: 11
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku