Piątek, 21 lutego 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Zarządzenia - Wykaz zarządzeń wydanych w 2008 roku
 

Wykaz zarządzeń wydanych w 2008 roku

 1. logotyp pdfZarządzenie Nr 2/08 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw analiz i organizacji pracy w ramach Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.
 2. logotyp pdfZarządzenie Nr 3/08 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko z-cy Dyrektora Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.
 3. logotyp pdfZarządzenie Nr 7/08 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowiska.
 4. logotyp pdfZarządzenie Nr 17/08 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie.
 5. logotyp pdfZarządzenie Nr 18/08 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie powolania Komisji konkursowej.
 6. logotyp pdfZarządzenie Nr 19/08 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie powolania Komisji konkursowej.
 7. logotyp pdfZarządzenie Nr 20/08 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie w sprawie rozszerzenia składu Komisji konkursowej.
 8. logotyp pdfZarządzenie Nr 21/08 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.
 9. logotyp pdfZarządzenie Nr 36/08 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.
 10. logotyp pdfZarządzenie Nr 40/08 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.
 11. logotyp pdfZarządzenie Nr 44/08 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego.
 12. logotyp pdfZarządzenie Nr 45/08 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie ogloszenia konkursu na staż urzędniczy.
 13. logotyp pdfZarządzenie Nr 46/08 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.
 14. logotyp pdfZarządzenie Nr 50/08 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie
 15. logotyp pdfZarządzenie Nr 58/08 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie.
 16. logotyp pdfZarządzenie Nr 62/08 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie ogłoszenia konkursu na na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie z wskazaniem miejsca pracy w Oddziale Inwestycyjnym.
 17. logotyp pdfZarządzenie Nr 65/08 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie przeniesienia X Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z budynku przy ul. Kredytowej 3 do budynku przy ul. Barskiej 28/30
 18. logotyp pdfZarządzenie Nr 66/08 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie przeniesienia Biura Kuratora Okręgowego z budynku przy Al. Solidarności 127 do budynku przy ul. Barskiej 28/30
 19. logotyp pdfZarządzenie Nr 67/08 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie zniesienia Okręgowego Ośrodka Szkolenia
 20. logotyp pdfZarządzenie Nr 68/08 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie wyznaczenia dnia 10 listopada 2008r. dniem wolnym od pracy w sądach okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
 21. logotyp pdfZarządzenie Nr 69/08 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie
 22. logotyp pdfZarządzenie Nr 84/08 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie ogłoszenia konkursu na na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie z wskazaniem miejsca pracy w Oddziale Gospodarczym.
 23. logtyp pdfZarządzenie Nr 1/08 Dyrektora Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie ogłoszenia maksymalnej kwoty wynagrodzenia na 2008 r. za wykonanie oceny pracy asesora sądowego i oceny kwalifikacji sędziego do powołania na stanowisko sędziego.
 24. logotyp pdfZarządzenie Nr 2/08 Dyrektora Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 1/08 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia maksymalnej kwoty wynagrodzenia na 2008 r. za wykonanie oceny pracy asesora sądowego i oceny kwalifikacji sędziego do powołania na stanowisko sędziego.
 25. logotyp pdfZarządzenie Nr 3/08 Dyrektora Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania lub likwidacji zgłoszonych do zdjęcia ze stanu rzeczowych składników majątku ruchomego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.
 26. logotyp pdfZarządzenie Nr 4/08 Dyrektora Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie ogłoszenia wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu kuratorskiego aplikanta kuratorskiego.« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Data wytworzenia: 15.02.2013
Data wprowadzenia: 15.02.2013
Data aktualizacji: 15.02.2013
Dokument wyświetlony razy: 4 639
Dokument aktualizowany razy: 1
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku