Piątek, 21 lutego 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Struktura organizacyjna - Oddziały
 
To jest wersja archiwalna z dnia 01.12.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Oddziały

Oddział Administracyjny
al. Solidarności 127
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Wioletta Hagiemajer
pok. 367 (III piętro, korytarz J) , tel. 22 440-42-33

e-mail: o.adm@warszawapraga.so.gov.pl

* od dnia 13.10.2011 r. zakres działań Oddziału Administracyjnego obejmuje także obsługę szkoleń i doskonalenia zawodowego sędziów, referendarzy, asystentów sędziów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników  - informacje - pok. 360 (III piętro, korytarz J); tel.: 22 440-31-54, 440-20-82; fax 22 440-31-56; e-mail: dzs@warszawapraga.so.gov.pl

Oddział Finansowy
al. Solidarności 127
Kierownik Oddziału Finansowego - Główny Księgowy  -  Marta Bartolik
pok. 58, tel. 22 440-80-37
e-mail: gl.ksiegowy@warszawapraga.so.gov.pl

numery telefonów:
• z-ca głównego księgowego
tel. 22 440-50-99
• wydatki
tel. 22 440-50-60, 440-40-60
• dochody, depozyty, sumy na zlecenie
tel. 22 440-50-11, 440-41-97
• płace
tel. 22 440-50-59, 440-40-66
• wynagrodzenia dla stron postępowania
tel. 22 440-71-84, 440-50-12
• ławnicy, świadkowie
tel. 22 440-51-09
• egzekucja należności sądowych
tel. 22 440-80-39
• fax 22 440-40-61, 440-51-12

Oddział Gospodarczy
al. Solidarności 127
Kierownik Oddziału Gospodarczego - Elżbieta Olszewska
pok. - parter (korytarz H, obok bufetu), tel. 22 440-42-42, fax 22 440-71-79
e-mail: e.olszewska@warszawapraga.so.gov.pl
gospodarczy2@warszawapraga.so.gov.pl

* od 1 grudnia 2018 r. O/Gospodarczy przejął zadania należące dotychczas do Samodzielnej Sekcji Zamowień Publicznych

Oddział Informatyczny
al. Solidarności 127
Kierownik Oddziału Informatycznego - Artur Niedziałek
pok. 582, tel. 22 440 20 50
e-mail: oi@warszawapraga.so.gov.pl

Oddział Inwestycyjny 
al. Solidarności 127
Kierownik Oddziału ds. Inwestycji - Jan Urbański 
pok. 66, tel. 22 440-11-81
e-mail: inwestycje2@warszawapraga.so.gov.pl

Oddział Ochrony Informacji Niejawnych
al. Solidarności 127
pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnej - Grzegorz Chrypko
pok. 51, tel. 22 440-10-52, fax 22 440-41-72

Oddział Kadr
al. Solidarności 127
pok. 386 (III piętro, korytarz M)
e-mail: kadry@warszawapraga.so.gov.pl

Kierownik Oddziału Kadr - Elżbieta Kuźnicka
pok. 386A, tel. 22 440-80-08
e-mail:elzbieta.kuznicka@warszawapraga.so.gov.pl

Zastępca Kierownika – Joanna Zielińska-Mateusiak
pok. 386, tel. 22 440-30-75

zakres działania:

• statystyki, wolne stanowiska sędziowskie, świadectwa pracy, sprawy kuratorów, sprawy specjalistów OZSS
Jolanta Jaśkiewicz tel. 22 440-31-05

• umowy o pracę asystentów, sprawy dyscyplinarne sędziów, kuratorów i referendarzy, dodatki specjalne, nagrody jubileuszowe, dodatki za wysługę lat
Agnieszka Tyczyńska tel. 22 440-80-18

• ewidencja czasu pracy, badania lekarskie 
Aneta Kostyra tel. 22 440-30-76

• konkursy, umowy o pracę dla urzędnikow i innych pracowników sądu
Agnieszka Kozera tel. 22 440-80-07

• zaświadczenia o zatrudnieniu, kolegium, stawki awansowe sędziów, sprawy socjalne pracowników
Joanna Zielińska-Mateusiak tel. 22 440-30-75« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 23.05.2006
Data wprowadzenia: 23.05.2006
Data aktualizacji: 01.12.2018
Dokument wyświetlony razy: 81 520
Dokument aktualizowany razy: 71
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku