Poniedziałek, 24 lutego 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informacje - Tłumacze przysięgli - Informacja dla tłumaczy przysiegłych
 
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 21.10.2010 z powodu:
dezaktualizacja danych

Informacja dla tłumaczy przysiegłych

Stosownie do art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego ( Dz. U. nr 273 poz. 2702 ) w dniu 27 stycznia 2008r. mija termin posługiwania się dotychczasowymi pieczęciami tłumaczy przysięgłych.

Od dnia 28 stycznia 2008r. stare pieczęcie będą nieważne i opatrywane nimi tłumaczenia nie będą tłumaczeniami poświadczonymi, co oznaczać będzie brak możliwości wykonywania obowiązków tłumacza przysięgłego do czasu otrzymania nowej pieczęci.

W związku z powyższym tłumacze przysięgli, którzy jeszcze nie wymienili pieczęci powinni niezwłocznie złożyć odpowiedni wniosek w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko tłumacza, język którego dotyczą uprawnienia, numer TP, adres pod który pieczęć powinna zostać wysłana, telefoniczny numer kontaktowy w razie ewentualnych wątpliwości, nr NIP konieczny do wystawienia faktury przez Mennicę Państwową. W celu zamówienia pieczęci tłumacze mogą skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Niezwłocznie po otrzymaniu nowej pieczęci, starą pieczęć tłumacze przysięgli powinni zwrócić do sądu okręgowego, za pośrednictwem którego pieczęć była zamawiana. Po dniu 27 stycznia 2008r. zwrotu starej pieczęci należy dokonać nawet w przypadku gdy tłumacz nie otrzymał jeszcze nowej pieczęci.

Zgodnie z art. 19 powołanej wyżej ustawy tłumacz przysięgły, który uzyskał prawo do wykonywania zawodu, składa wzór podpisu oraz odcisk swojej pieczęci Ministrowi Sprawiedliwości ( Departament Organizacyjny Wydział Tłumaczy Przysięgłych 00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11 ), Ministrowi Spraw Zagranicznych ( Departament Konsularny i Polonii 00-580 Warszawa Al. Szucha 23 ) oraz wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza przysięgłego.« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Dorota Różalska
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Data wytworzenia: 19.10.2007
Data wprowadzenia: 00.00.0000
Dokument wyświetlony razy: 5 304
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku