Poniedziałek, 24 lutego 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy
 
To jest wersja archiwalna z dnia 21.10.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy
ul. Jachowicza 4
04-995 Warszawa
e-mail
snielzp@warszawa.so.gov.pl
tel. 872-90-89 (centrala)


adres internetowy:
www.sdnzp-falenica.pl


Status prawny lub forma prawnej jednostki:

Skarb Państwa - jednostka budżetowa Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy. Schroniska dla Nieletnich i Zakłady Poprawcze działają w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. Nr 124, poz. 1359) oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc. ( Dz. Urz. Min. Spraw.  Nr 6, poz. 20-  § 1 pkt 15 dotyczy Schroniska dla Nieletnich i § 2 pkt 13 dotyczy Zakładu Poprawczego ).

Organizacja jednostki
 
Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Bezpośredni nadzór nad działalnością placówki sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie. Nadzór pedagogiczny sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie poprzez Okręgowy Zespół Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie ( od dnia 1 września 2004 r.).

Przedmiot działalności i kompetencje
 
Przedmiotem działalności statutowej jest diagnoza psychopedagogiczna oraz resocjalizacja nieletnich dziewcząt, które popełniły czyny karalne i zostały umieszczone w schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym na odstawie orzeczeń wydziałów rodzinnych i nieletnich sądów rejonowych.  W ramach oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzona jest praca wychowawcza, dydaktyczna, psychoedukacyjna oraz terapeutyczna w zakresie zaburzeń zachowania, osobowości oraz deficytów rozwojowych i uzależnień.

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
 
Organami jednostki jest Dyrektor oraz Rada Schroniska i  Zakładu dla Nieletnich.
 
Dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego, Romuald  Sadowski, tel. (022) 872-91-75, (022) 872-90-89;
Wicedyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego,
Dyrektor szkół funkcjonujących w placówce,
Kierownik warsztatów szkolnych,
Kierownik Internatu.

Majątek
 
Na dzień 31 grudnia 2004 r. wartość księgowa majątku   Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie ul. Jachowicza 4, zaewidencjonowanego w księgach rachunkowych Oddziału Finansowego jako:

"budynki i budowle"  wynosi brutto 51 239,99 zł,
"urządzenia techniczne i maszyny"  wynosi brutto 100 420,40 zł,
"środki transportu"  wynosi brutto 31 006,47 zł.

Informacje o majątku Schroniska dla Nieletnich w Warszawie udostępniła w dniu 18 kwietnia 2005r. Danuta Piotrowska – Główny Księgowy Sądu Okręgowego w Warszawie.

Prowadzone  rejestry, ewidencje  i  archiwa  oraz  sposoby  i zasady udostępniania  danych  w  nich  zawartych. 
 
Dokumentacja dotycząca statutowej działalności jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i przechowywana w archiwum. Udostępnianie akt osobowych wychowanek lub innych dokumentów objętych ustawą o ochronie danych odbywa się na zlecenie sądu, prokuratury, lub określonych pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. W innych przypadkach za zgodą osób objętych ewidencją lub rejestrem.
 « Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Data wytworzenia: 01.10.2007
Data wprowadzenia: 01.10.2007
Data aktualizacji: 21.10.2010
Dokument wyświetlony razy: 9 351
Dokument aktualizowany razy: 9
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku